• BEWIJS van uw RECHT (model -uitvinding-merk-auteursrecht)

BEWIJS van uw RECHT (model -uitvinding-merk-auteursrecht)

WIPO , de wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom, waar merken en modellen worden ingediend ter verkrijging van internationale merk-, modelbescherming, heeft sinds vandaag de mogelijkheid om vóór dat uw idee tot een geregistreerd recht komt (of niet) in ieder geval wel vast een datum en tijd te koppelen aan uw aanspraak op uw idee. U legt het idee in een digitale kluis. Daarmee ligt er  bewijs te gebruiken in mogelijke rechtszaken waarbij u meent dat derden uw idee stalen.


Het is goed te nadrukken dat deze registratie van het idee in deze digitale kluis u niet het betreffende IE recht (intellectuele Eigedomsrecht) verschaft, maar slechts een onafhankelijk bewijs van uw vermeende aanspraak op het idee. Dat bewijs kan later curciaal blijken in een rechtszaak.