• cosrt savings

E-voucher BX merkdepot of model depot

Ondernemers die voornemens zijn hun merk of model te laten beschermen, kunnen vanaf 1 juli 2021 in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de verschuldigde taksen.


NB: TIMING
U dient daartoe wel eerst zelf toestemming te vragen (zie link hieronder) v"óór svorens het merk wordt ingediend.
M.a.w. kosten achteraf terugvorderen voor een reeds ingediend depot is niet mogelijkIndien u eenmaal toestemming heeft verkregen (lees: is vastgesteld dat u aan de voorwaarden voldoet) dient Markwise het merk graag voor u in en kunt u zelf nadien 50 % van de officieel verschuldigde kosten terugvorderen.


Zie bijgevoegde link https://www.boip.int/nl/ievoucher