• Klankmerken

Klankmerken

Klankmerken zijn mogelijk maar …

Een merk is kort gezegd een teken om waren en diensten te onderscheiden van die van anderen. De belangrijkste functie die een merk heeft is de waarborgfunctie dat de betreffende waren of diensten afkomstig zijn van de houder van het merk en de afnemers zo weten dat waren of diensten de vertrouwde en gewenste kwaliteit heeft.

Dat is gelijk ook de grote waarde van een merk en belangrijke reden het merk te beschermen via een merkregistratie.
Het merk is of kan naar voorloop van tijd de grootse asset van een bedrijf worden en is het beschermen.


Belangrijk om te onthouden : Slechts op basis van een geregistreerd merk kan men merkinbreuk bestrijden.

Niet, of niet kunnen, optreden tegen merkinbreuk omdat het merk niet geregistreerd is, houdt het risico in dat er meer tekens aanhaken bij het merk waardoor het verwatert en gaandeweg dus geen onderscheidend vermogen meer heeft. Daarmee vervliegt een belangrijk marketing voordeel t.o.v. de concurrentie.

Wat kan een merk zijn
Volgens het huidige EU-geharmoniseerde Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom (BVIE) kunnen zich meer soorten tekens als merk kwalificeren, dan de bekende gebruikelijke tekens als, woordmerk, beeldmerk (logo) of combinatie van beide

Vormmerken (denk aan de vorm van een verpakking of de vorm van de waar zelf) konden wettelijk gezien al enige tijd als merk geregistreerd worden, zij het dat deze tekens in de aanvraagprocedure vaak ambtshalve geweigerd worden op grond van het argument dat juist die vorm die gedeponeerd werd door het publiek niet als onderscheidingsteken zal worden opgevat.

Meer exotische merktekens die nu als merk gedeponeerd kunnen worden zijn positioneringsmerken (kleurstellingen of grafische voorstellingen aangebracht op bepaalde plek van de waar), patroonmerken (denk bijvoorbeeld aan de Burberry ruit of aan Haestens ruit) of hologram merken
Ook bewegingsmerken zijn mogelijk waarbij een Gif-je (*) ingediend wordt.

Tot slot kan ook een klank al enige tijd als merk gelden waarbij een MP3 bestandje ingediend wordt.

(*) de ooit bestaande eis dat een teken grafisch moet kunnen worden weergegeven, is komen te vervallen)

Echter voor alle tekens en dus ook klankmerken geldt een belangrijke voorwaarden: onderscheidend vermogen

Dat is recent weer eens bevestigd
Een fabrikant vroeg in de EU merkbescherming aan voor het geluid van het openen van een drankblikje (KLIK -Tssss) gevold door het bruisende geluid van de inhoud van het blikje.

Een zeer herkenbaar geluid maar zoals het Hof de weigering van het Europese Bureau (EUIPO) bevestigde is die klank niet onderscheidend en registratie van het teken bleef uit.

Dus klankmerken zijn mogelijk maar ze moeten wel een onderscheidend karakter hebben zijn