• Nieuwe toetreders bij het Verdrag van Madrid / Protocol

Nieuwe toetreders bij het Verdrag van Madrid / Protocol

De navolgende staten gelden formeel als nieuwe toetreders tot het Verdrag van Madri.

United Arabic Emirates (UAE), Jamaica, kunne reeds worden aangewezen

Chili en Kaap Verdiƫ wachten op formele afronding van toetreding.

De laatste twee landen kunnen echter nog niet in onder een Internationale Registratie worden aangewezen. Zodra de toedtredingsprocedures volledig zijn afgerond en die mogelijkheid er ook voor Chili en Kaap Verdiƫ is, zal hiervan op deze website melding worden gemaakt.