• application
  • MERKRECHT
  • MERKRECHT

MERKRECHT

Uw merk is, mits op de juiste manier ingezet, één van de belangrijkste immateriële assets van uw organisatie, zo niet de belangrijkste.
Uw merk verdient daarom de juiste bescherming. Die bescherming verkrijgt u door een merkregistratie. Als houder van dit zogeheten Intellectuele Eigendomsrecht (IE) in de vorm van een merkrecht, beschikt u over de enige wettelijke basis merkenrechtelijk om tegen merkinbreuk te kunnen optreden. 

Zo is uw organisatie op IE gebied -vanuit defensief en/of offensief oogpunt- terdege voorbereid.
Hoe uw merk optimaal te beschermen ?