• EUIPO
  • Europees Merk
  • Europees Merk

Europees Merk

De EU geldt -ook merkenrechtelijk- als één markt en als één land. Met één EU merkregistratie geldt dat uw merk in de gehele EU beschermd is.

Met een EU merkregistratie is uw merk weliswaar in de gehele EU gedekt, maar loopt u ook het risico uw merk in een keer te verliezen indien er een doorhaling volgt (bijv. wegens niet of onvoldoende gebruik) of verliest u het depot in de fase van aanvraag tot registratie, 

Dat kan indien er uit een van de lidstaten een succesvolle oppositie tegen het depot wordt ingesteld. (hoger beroep weliswaar mogelijk maar indien ook dat voor u negatief uitpakt verliest u uw depot)dadat kan Europese merkregistratie

Indien u een EU merk aanvraagt is het goed te bedenken dat een aantal Europese landen niet of straks niet meer tot de EU behoren

NO + CH (en ook de UK straks na Brexit) zijn geen EU lidstaten en merkbescherming in deze landen vergt dus aparte merkdepots.


De looptijd van een Europees merk bedraagt ook 10 jaar.
Indien u w merk in beheer geeft bij Markwise ontvangt u sowieo tijdig bericht over de mogelijkheid dat u uw merkinschrijving kunt laten verlengen. 
De kosten voor een verlenging zijn afhankelijk van het aantal klassen waarvoor het merk voor een volgende periode van 10 jaar ingeschreven moet blijven 

TIP
U kunt bij een verlenging kosten besparen door de vernieuwing (lees : verlenging) voor minder klassen door te zetten. Weliswaar neemt daarmee de beschermingsomvang van uw mewrk af maar indien u uw merk toch al niet voor de waren of diensten in deze klasse(n)  gebruikte en ook niet voornemens bent te gaan gebruiken, weegt dat nadeel niet op tegen de kostenbeparing