• schommelstoel

Internationaal

Voor modelbescherming in of buiten de EU, kunt u ook voor een zogeheten Internationale Registratie kiezen. De Internationale Modelregistratie is geregeld in het Verdrag van Den Haag. Als Benelux ingezetene heeft u dan de keuze om een of meer van de in de bijgevoegde Pdf genoemde landenĀ in uw modelaanvraag op te nemen. Anders dan voor de Internationale merkregistratie, is een Benelux basisrecht niet nodig.

Model bescherming buiten de BX