• symbool copyright

Auteursrecht

Het Auteursrecht (of in het Engels: Copyright) is een recht dat zich over veel deelgebieden (letterkunde, wetenschap en kunst) uitstrekt 
Beschermd zijn steeds de "werken" van letterkunde wetenschap of kunst.

Auteursrecht is vormvrij dwz dat met het maken van een werk er automatisch auteursrecht is.
Er moet wel sprake zijn van een "werk". De wetgever stelt hiervoor 2 belangrijke eisen: 
oorspronkelijkheid en het persoonljk stempel van de maker 

Auteursrecht

De maker van een werk kan zich verzetten tegen iedere nieuwe openbaarmaking en verveelvoudiging.

In gevallen dat iemand zich op het Auteursrecht beroep, ontstaat vaak discussie over de vraag of degene wel de maker is en zo of naar de vraag hij/zij die het makerschap claimt dat ook kan bewijzen.

Hier ligt voor makers (of werknemers van ontwerpers) al het advies om dit onomstotelijk te kunne aantonen. dat kan bijvoorbeeld doro een Notarile akte die er op voorhand is gemakt door het Discussieis er vaak ook of het werk waarop vermeend inbreuk is gemaakt wel en werk is (is het voldoende oorspronkelijk en draagtr het wel het persoonlijk stempel van de maker draagt.

Voor die uitingen die u niet al