• brexit

BREXIT en uw merken

Als de UK voor uw bedrijf een belangrijke markt is en u heeft uw merken/modellen in de UK uitsluitend beschermd via een EU registratie (of via een Internationale Registratie waarbij u de EU aanwees), wat zal er dan met die merkrechten gebeuren na de BREXIT?

Hieronder leest u er meer over.

De Britse overheid heeft te kennen gegeven dat zij bestaande EU merk- en modelregistraties kostenloos zal omzetten in UK registraties zonder dat u hiervoor verder iets hoeft te doen. De beschermingsdatum blijft daarbij ook ongewijzigd.

Echter wat geldt er m.b.t. eventuele lopende EU merk- enmodeldepots ?
Indien na 29 maart 2019 (de dag van de Brexit) uw EU merk-modeldepot nog pending is en u wenst dat uw merk/model straks ook in de UK beschermd is, dan zult u uw merk/model opnieuw in de UK moeten indienen als een nationaal depot.

Indien u dat doet binnen 9 maanden vanaf 29 maart dus voor 29 sept. 2019 geldt dat de oorspronkelijke EU depotdatum ook voor het heringediende UK merk-modeldepot geldt. 

Vernieuwingen
De looptijd van door omzetting onstane UK merken / modellen, kunnen voor het einde van de looptijd vernieuwd (lees: verlengd) worden. NB Liep uw EU merkregistratie via Markwise of andere merkengemachtigde dan nog zult u als enige partij hierover van het UKIPO (Britse merkenbureau) een herinneringsbericht ontvangen. 

Als uw EU merk / model niet via een merkengemachtigde liep, houdt dat het risico in dat u deze herinnering mist  waardoor uw UK merkrecht komt te vervallen.
Als uw merk wel via Marwise loopt, ontvangt u sowieso ook via Markwise bericht  

Om lopende EU depots voor de UK te laten voortbestaan zou Markwise voor u ipv een nationaal depot indienen ook een een zogeheten Territoriale uitbreiding kunnen aanvragen mits u reeds over een Internationale merkregistratie (IR) beschikt. U rijgt m.a.w. de UK aan de lijst van bestaande landen onder uw IR.

Markwise informeert u graag en geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden en kosten.