• brexit

BREXIT en uw merken

Als de UK voor uw bedrijf een belangrijke markt is en u heeft uw merken/modellen in de UK uitsluitend beschermd via een EU registratie (of via een Internationale Registratie waarbij u de EU aanwees), wat zal er dan met die merkrechten gebeuren na de BREXIT?

Hieronder leest u er meer over.

De Britse overheid heeft te kennen gegeven dat zij bestaande EU merk- en modelregistraties kostenloos zal omzetten in UK registraties zonder dat u hiervoor verder iets hoeft te doen. De beschermingsdatum blijft daarbij ook ongewijzigd.

Echter wat geldt er m.b.t. eventuele lopende EU merk- enmodeldepots ?

Vanaf 01 feb tot en met 31 dec 2020 geldt een Transitieperiode

Internationale Registraties (merk/model) waarin de EU is aangewezen en die zijn aangevraagd gedurende deze periode, zullen -gedurende deze periode- hun effect in de UK behouden

De UK zal voor de tijd na de Transitieperiode maatregelen treffen die maken dat voor die IR’s die registratie in de EU verkregen, hun effect in de UK zullen behouden.  

De UK maakt de komende tijd meer informatie bekend. 

Vernieuwingen
De looptijd van door omzetting onstane UK merken / modellen, kunnen voor het einde van de looptijd vernieuwd (lees: verlengd) worden. NB Liep uw EU merkregistratie via Markwise of andere merkengemachtigde dan nog zult u als enige partij hierover van het UKIPO (Britse merkenbureau) een herinneringsbericht ontvangen. 

Als uw EU merk / model niet via een merkengemachtigde liep, houdt dat het risico in dat u deze herinnering mist  waardoor uw UK merkrecht komt te vervallen.
Als uw merk wel via Marwise loopt, ontvangt u sowieso ook via Markwise bericht  

Om lopende EU depots voor de UK te laten voortbestaan zou Markwise voor u ipv een nationaal depot indienen ook een een zogeheten Territoriale uitbreiding kunnen aanvragen mits u reeds over een Internationale merkregistratie (IR) beschikt. U rijgt m.a.w. de UK aan de lijst van bestaande landen onder uw IR.

Markwise informeert u graag en geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden en kosten.