• De diensten

De diensten

De dienstverlening richt zich -algemeen gezegd- op advisering over Intellectuele Eigendomsrechten (IE -rechten) zoals merken- en modellenrecht, handelsnaamrecht, auteursrecht, maar ook het opstellen en adviseren over licentiecontracten. Uiteraard handelt Markwise daarbij ook uw verzoeken tot depot/registratie van de genoemde IE rechten af.

Mocht u een IE studieochtend / -middag wensen voor uw marketing en sales mensen dan verzorgt Markwise dat graag bij u op locatie. (vraag naar de voorwaarden)