• WIPO OMPI

Internationaal Merk

Het indienen van een zogeheten verzoek tot Internationale Registratie (IR) is een van de mogelijkheden om uw merk buiten de Benelux te beschermen. 

Op basis van uw BX merk kan een IR aangevraagd worden waarbij er een of meerdere lidstaten aangewezen kunnen worden


Internationaal merk.
U kunt kiezen uit een groep van meer dan 50 landen incl. de EU en EU lidstaten en een groter groep van landen buiten de EU is lid van het zogeheten Verdrag van Madrid en/of het daarbij behorende Protocol.

De registratie volgt na voldaan is aan de formele eisen in het bijzonder de betaling en een voldoende duidelijke omschrijving van de waren en diensten.

Het WIPO (Word Intellectual Porperty Organisation)  is de centrale punt waar de IR vastgelegd wordt. Het WIPO stuurt uw aanvraag door aan iedere lidstaat die in uw IR is aangewezen.  Elk land zal daarop uw aanvraag volgens de geldende nationale wetgeving verder in behandeling nemen dwz er volgt een formele beoordeling en acceptatie/weigering op absloute en/of relatieve gronden ; Bij acceptatie volgt publicatie en start de oppositiefase waarbij derden gedurende de opositietermijn (2-3 maanden) bezwaar kunnen maken 


Een IR kan voor alle door u aangewezen landen geacpteerd worden maar het kan ook zeer wel zijn dat uw merk vabn de 10 aangevraagde landen in 3 landen niet of niet wordt geaccepteerd of niet volledig dwz niet voor alle waren/diensten geaccpeteerd . Zie uw IR dan als een taart waarin bepaalde taartpunten ontbreken.

Kosten 

Het aantal landen, welke landen en het aantal klassen bepalen de kosten 
Markwise stuurt u meestal per omgaande een kostenindicatie op basis van uw opgave van landen en klassen. 

Central Attack
Bedenk dat het voortbestaan van een IR, 5 jaar afhankelijk blijft van het voortbestaan van uw (BX) basismerk

Wat betekent dat ?
Indien uw BX merk in de 5 jaar na de IR regsitratie komt te vervallen (bijvoorbeeld na een doorhaling van het BX merk in een inbreukprocedure) dan vervalt automatisch en van rechtswege uw gehele IR merk met alle aangewezen landen. Daarom is een gedegen merkonderzoek aan te raden zodat u de kracht van uw BX basimerk leert en of het een goede basis vormt voor een IR.

Welke landen kunt u aanwijzen onder de IR ?
zie de bijgevoegde Pdf