• Merkbewaking

Merkbewaking

Met een Merkbewakingsabonnement verkrijgt u tijdig inzage wie, wanneer en in welk land, welk merk deponeerde voor welke waren en diensten. 

Verder leest u in het zogeheten bewakingsbericht tot wanneer u tegen dat gerapporteerde merk oppositie kunt indienen (bezwaar maken). Door tijdig oppositie in te dienen kunt u de registratie van een inbreukmakend merk pogen te voorkomen.


Kosten merkbewaking

De kosten zijn afhankelijk van het territoir en het aantaal klassen waarvoor u merk bewaakt wordt.
Uw merk kan bijvoorbeeld voor de Benelux (BX) bewaakt worden of voor de EU of wereldwijd

Als u alleen een BX merkregistratie heeft is een wereldwijde bewaking niet direct nodig 
Immers het optreden tegen een identiek merkdepot in een land waar u geen ouder merkegistratie bezit en verder ook niet actief bent, zal (uitzonderingen daargelaten ) in het algemeen niet kunnen. 

Is uw BX merk geregistreerd voor "kleding" in klasse 25 dan heeft het geen zin uw merk voor chemische producten in klasse 01 te laten bewaken. Maar mogelijk weer wel voor tassen en lederwaren in klasse 18 

Markwise informeert u graag over een zinvol abonnmement en de bijbehorende kosten.


Een abbonement gaat u aan voor een jaar. Voor het einde van de looptijd ontvangt u bericht dat het abonnement zonder uw tegenbericht zal worden verlengd, onder opgave van de dan geldende kosten 

Merkbewaking in de praktijk

die depots voor de nieuwe merken die derden deponeerden zijn in het gunstigste geval afwijkend van uw merk danwel ingediend voor waren of diensten die dermate van uw wareb en diensten afwijken dat er geen verwarringsgevaar dreigt tussen uw merk en jonger teken.

Markwise ontvangt namens u in eerste instantie alle bewakingsberichten , screent enfiltr deze vooraleer u ene short list van meest relevante mekrne krijgt doorgestuurd

Het ontvangen van een bewakinsgebericht betekent een impliciet advies waarbij Markwise op grond van overeenstemming van de merken en soortgeljkheid van waren waren een merkinbreuk vermoedt.

Er zullen echter meer factoren gecheckt worden om yte beplen of u succesvol bezwaar kunt maken

Dat gebeurd nadat u dat wenst en Markwise de kwestie aanvullend zal beoordelen

U kunt Markwise na en op grond van dit advies verzoeken namens u bezwaar tegen het depot te laten indienen 

Zonder merkbewaking heeft u van dat inbreukmakewnd depot geen wetenschap en merkt u dat merk vaak pas op als het al is gergisireerd en u het toevallig in de markt tegenkomt of dat het anderszins onder uw aandacht wordt gebracht. Vaak zal dat pas zijn pas na afloop van de wettelijke oppositietermijn 
  
Uiteraard kunt u zich ook dan nog verzetten tegen de registratie en eisen dat het gebruik wordt gestaatkt  en gestaakt blijft. Echter het vergt dan een vaak dure rechtszaak.

De oppositieprocedure daarentegen kan tegen relatief geringere kosten gevoerd worden 

Informeer naar de mogelijkheden en kosten van een bewakinsabonnement