• Merkonderzoek

Merkonderzoek

In een merkonderzoek wordt de beschikbaarheid van uw merk onderzocht. 
Er wordt nagegaan of "uw" woordmerk of het beeldmerk (logo) reeds als identiek of overeenstemmend merk door een ander als merk is ingeschreven, voor waren of diensten waarvoor ook u het merk wil laten registreren en wil gaan gebruiken. 
*Neem contact met Markwise op over een zinvolle merkonderzoeks-tactiek en de bijbehorende kosten* 


Het merkonderzoek dient ervoor om op vorohand mogelijke risico's ten gevolge van merkinbreuk in kaart t brengen zou u het merk registeren en gebruiken. Of de houder van een aangetroffen ouder overeenstemmend merk feitelijk oppositie zal indienen of zich op enig mnoment na registratie via een rechter tegen het gebruik van uw merk zal verzetten, is niet met zekerheid aan te geven. Dat is aan die beteffende merkhouder, zijn budget en de de kansen op een voor hem succesvol resultaat.

U kunt de omvang van het onderzoek zo ruim maken als u zelf wenst.
Leidend moet zijn waar u het merk wil registreren/gebruiken en voor welke waren en/of diensten. merkonderzoek

Hoe meer landen en/of warenklassen in het onderzoek worden betrokke,  hoe duurder het onderzoek wordt.

Het is voor u in het begin vaak genoeg om alvorens depotkosten te maken eerst eens te laten onderzoeken of uw merk als identiek merk bestaat. Hiervoor wordt dan een zogeheten Identieke merkenrecherche uitgevoerd.

Tegen relatief geringe kosten heeft u zo in ieder geval een idee of uw merk in de BX en of daarbuiten tegen een formele weigering of oppositie aanloopt.

Indien er bezwarende merken gevonden worden kunt u nog besluiten om een ander merk te kiezen. 

Na een voor u positieve identieke merkenrecherche, is het gebruikelijk nog een zogeheten Volledig merkenrecherche te laten uitvoeren waarbij er tevens gezocht wordt naar bezwarende overeenstemmende merken.

Bij internationale inzet van bijv. een nieuw woordmerk wenst u met dat merk geen merkinbreuk te maken. Darnaast is het ongewenst dat het merk in het land waar u het merk gebruikt voor die specifieke waren of diensten in de taal van dat land een negatieve en contraproductieve connatie heeft.

Het op voorhand laten uitvoeren van de juiste merkonderzoeken kunnen u nadien veel elllende en kosten besparen. U kunt zich voorstellen dat indien u bij of na lancering van uw nieuwe merk/huisstijl gedwongen wordt wegens merkinbreuk, dat merk niet meer te gebruiken, u aan markertinginspanningen en aan print en non print marketing materiaal veel geld kwijt bent. Die onkosten gelden nog afgezien van mogelijke schadeclaims van derden wegens merkinbreuk