• schelpvormige stoel

Benelux / Europees

Benelux. U kunt uw model beperkt tot de Benelux laten beschermen door een BX modeldepot. Echter de kosten voor een Europese modelregistratie zijn in verhouding gunstiger terwijl uw model dan gelijk binnen de gehele EU is beschermd. 
Hoe uw EU model optimaal te beschermen, overlegt u met de merken- en modellengemachtigde van Markwise.

Europees

Het aantal Benelux modeldepots is dan ook -mede door het voor een EU model gunstigere tarief in de achterliggende jaren drastisch terug gelopen, terwijl de EU modelregistratie juist een grote vlucht nam.

Mocht u persé toch alleen een BX model gedeponeerd wensen, dan verzorgt Markwise dat uiteraard graag voor u.
De onderstaande informatie over modellen spitst zich hier verder toe op het EU modelrecht.

De EU modelregistratie biedt u dus de mogelijkheid om voor de gehele EU een of meerdere modellen in één modeldepot te beschermen. De modellen dienen daarbij wel alle tot dezelfde productgroep te behoren m.a.w. allemaal meubels te betreffen, of  allemaal lampen of speelgoed. Het is dus niet mogelijk om bijvoorbeeld het model van telefoon en en een nieuwe stoel in één EU modeldepot te vatten. 

Beschermingsduur?
De eerste bij depot periode bedraagt 5 jaar. U kunt uw model daarna nog max. 4x elk voor 5 jaar verlengen; Daarmee komt de totale maximale beschermingsduur uit op 25 jaar.
Voor elke verlenging van 5 jaar betaalt u vernieuwingskosten