HANDELSNAAM

Een handelsnaam is een naam ter onderscheiding van een onderneming.

Dat is dan ook gelijk eeen belangrijk verschil met een merk, dat immers een teken is ter onderscheiding van waren en/of diensten.

Een handelsnaam en een merk kunnen in naamgeving samenvallen. Tussen de jurische bescherming van beide rechten bestaan wel belangrijke verschillen.

zie verder onder lees meer

Het handelsnaamrecht is niet perse verbonden aan het recht dat u bij de KvK inschreef.

U kunt de naam X inschrijven mar de naam UY in hte handelsverkeer gebruiken . Beschrming ontleent u aande naam di eu feitelijk gebruikt en wel in het handelsgebied waarin u het gebruikyt en beperkt tot de dinsten die u aanbiedt.

met andere woorden zolang twee bedrijven niet in elkaar terroir (handesdebiet) actioef zijn  kkune beide namen ondanks dat ze gebruikt worden voor dezelfde of soortgelijek diensten naast elkaar bestaan.

Problemen onstaan meestal wanneer de activiteiten zich uitbreiden en de markten van iedere onderneming van stedelijk naar regionaal naar landeleijk doorgroeien. Ergens komt men elkaar op enig momnet tegen. Hier gledt wie het eerst komt het eerst maalt.

Tenzij een van beide ondernemingen naast de handelsnaam ook een merk had gedeponeerd. Dan kan de situatie anders komen te liggen

Markwise geeft u in voorkomende gevallen graag juridisch advies