• Canada: Nieuwste lid van het Verdrag van Madrid

Canada: Nieuwste lid van het Verdrag van Madrid

 Canada is op 20 maart 2019 officieel toegetreden tot het Verdrag van Madrid. 
Dit betekent dat het vanaf 17 juni 2019 mogelijk zal worden om via de route van de zogeheten Internationale Registratie (IR) merkbescherming voor Canada aan te vragen. Voordeel : Kostenbesparing  

Voor u als merkhouder betekent dat in ieder geval een forse kostenbesparing aangezien de kosten voor merkbescherming via een IR, gunstiger zijn dan het alternatief nl. merkbescherming aan te vragen via een nationaal Canadees merkdepot.

Het Verdrag van Madrid regelt de Internationale Registratie (IR) van merken waarbij het mogelijk is op basis van uw Benelux merk, in één enkele merkaanvraag, één of meerdere landen voor merkbescherming aan te wijzen. Canada kan nu dus ook aangewezen worden ; Of indien u al een IR bezit , kan Canada hieraan worden toegevoegd. 

De Canadese merkenwet sluit sinds kort ook aan op het systeem van de internationale classificatie van waren en diensten, het zogeheten Verdrag van Nice. (zie link ). De aard van de producten en/of diensten bepaalt voor welke en hoeveel klassen u uiteindelijk merkbescherming wenst en daarmee ook de kosten. Hoe meer klassen, hoe ruimer de merkbescherming, hoe hoger de kosten. Dat geldt zowel voor de nationale route als voor de IR route

IR of nationaal ?

Nationale merkdepots
Voor niet-Madrid landen geldt dat merkbescherming uitsluitend via een nationaal merkdepot verkregen kan worden (m.u.v. de EU landen die immers ook via een EU merk gedekt kunnen zijn)  

PS

In 2018 was Canada al tot het Verdrag van Den Haag toegetreden.
Dat verdrag regelt het aanvragen van internationale Modelbescherming