• spook

Spookfacturen


!!! PAS OP !!!  
Het kan zijn dat u in de dagen/weken na uw merkdepot, voor dit depot een factuur ontvangt die niet van uw eigen merkengemachtigde afkomstig is.
ADVIES : Niet betalen en desgewenst met Markwise of uw gemachtigde contact op nemen

De factuur lijkt in zijn lay-out en en benaming een officiele factuur en ook de tekst doet vermoeden dat het om officieel verschuldigde  depotkosten of publicatiekosten van uw merk gaat.

Het zijn in 99 van de 100 gevallen nepfacturen verzonden vanuit bedrijfjes met wisselende namen en vestigingen. Soms uit Hongarije, soms Oostenrijk of Zwitserland. De facturen zijn opgemaakt op basis van uw NAW gegevens die openbaar zijn i.v.m. de publicatie van uw merkdepot in de openbaaar toegankelijke mekrenregisters. Merkdepots dienen nu eenmaal wettelijk verplicht gepubliceerd te worden i.v.m. de mogelijheid om derden kennis kunnen te laten nemen van uw depot en er binnen de wettelijke opppositietermijn  nog bezwaar gemaakt kan worden.

Zekerheidshalve kunt u met Markwise altijd contact opnemen om zeker te stellen dat het om nepfacturen gaat 

De Britse overheid heeft te kennen gegeven dat zij bestaande EU merk- en modelregistraties kostenloos zal omzetten in UK registraties zonder dat u hiervoor verder iets hoeft te doen. De beschermingsdatum blijft daarbij ook ongewijzigd.

Echter wat geldt er m.b.t. eventuele lopende EU merk- enmodeldepots ?
Indien na 29 maart 2019 (de dag van de Brexit) uw EU merk-modeldepot nog pending is en u wenst dat uw merk/model straks ook in de UK beschermd is, dan zult u uw merk/model opnieuw in de UK moeten indienen als een nationaal depot.

Indien u dat doet binnen 9 maanden vanaf 29 maart dus voor 29 sept. 2019 geldt dat de oorspronkelijke EU depotdatum ook voor het heringediende UK merk-modeldepot geldt. 

Vernieuwingen
De looptijd van door een omzetting onstane UK merken / modellen kunnen voor einde van de looptijd vernieuwd (lees: verlengd) worden. NB Liep uw EU merkregistratie via Markwise of andere merkengemachtigde dfan nog zult u als enige partij hierover van het UKIPO (Britse merkenbureau) een herinneringsbericht ontvangen. 

Als uw EU merk model niet via een merkengemachtigde liep, houdt dat het risico in dat u deze herinnering mist  waardoor uw UK merkrecht komt te vervallen.
Als uw merk wel via Marwise loopt, ontvangt heeft sowieso ook via Markwise bericht  

Daarnaast zou Markwise voor u, mits reeds een zogeheten Internationale merkregistratie (IR) heeft, een zogeheten Territoriale uitbreiding kunnen aanvragen. U rijgt m.a.w. de UK aan de lijst van bestaande landen onder uw IR.

Markwise informeert u graag en geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden en kosten.