Auteursrecht en het ... i-Depot

Dit artikel gaat over auteursrecht en het belang van bewijs van auteursrecht en hoe een i-Depot daarbij kan helpen

Bij het auteursrecht wordt vaak alleen gedacht aan muziek of boeken (werken van letterkunde) maar het is een Intellectueel Eigendomsrecht (IE recht ) dat aan veel meer creatieve uitingen (“werken”) bescherming biedt. Ook aan mode en andere textiele uitingen, denk aan prints, ontwerptekeningen, kleding, accessoires.

Het auteursrecht ontstaat vormvrij m.a.w. er hoeft niets gedeponeerd te worden om het recht te doen ontstaan.

Over de verschillen tussen, en de voordelen van de ene beschermingsvorm boven de ander, volgt in een later artikel meer informatie. Het modelrecht [kort gezegd bescherming van nieuwe uiterlijke vormgevingen, die niet technisch zijn bepaald] vereist wel een modeldepot Met het modeldepot ligt dan overigens wel gelijk vast wie, wanneer en welk items (via foto’s tekeningen van het model ) deponeerde.

Voor nu is van belang te onthouden dat indien u geen geld in modeldepots kan of wil investeren, u mogelijk nog kunt terugvallen op het Auteursrecht. Echter zeggen dat u auteursrecht heeft, is iets anders dan het hebben van auteursrecht. Uitgaande dat uw creatieve uiting als “werk” geldt, zult u voor een succesvolle aanspraak op auteursrecht moeten bewijzen dat u de autreursrechthebbende bent (maker), dan toch tenminste een vermoeden van makerschap aantoont.

Auteursrecht aanspraak bewijzen
Waar men hiervoor vroeger een datum -tijd stempel bij De Belastingdienst kon verkrijgen of dit via een meer formele weg via de notaris regelde, rest nu alleen nog de Notaris en de mogelijkheid van een
i-Depot bij het BBIE ( (vroeger geheten het Benelux merkenbureau)
Beide mogelijkheden leggen in ieder geval vast dat u, op tijdstip X reeds aanspraak maakt op ontwerp Y
Deze bewijsvormen zijn juridisch gangbare en in rechte geaccepteerde vormen van bewijs.

i-Depot
Een i-Depot biedt u tegen zeer geringe kosten de mogelijkheid beeldmateriaal beschermd en veilig online op te slaan en wanneer nodig ( in geval van een inbreuk al of niet via een rechtszaak ) dat bewijs op te halen.

Openbaarmaking
Voorts is van belang dat u goed documenteert dat en wanneer u een ontwerp -al of niet uitgewerkt in kleding of accessoires- voor het eerst in de EU openbaar maakte.
Met de eerste openbaarmaking start namelijk ook een voor u belangrijke 1-jaars termijn om nog op de mogelijkheid van het vormvrije "Niet-geregistreerde EU modelrecht" te kunnen terugvallen.

Markwise is u graag van dienst bij het beantwoorden van vragen over IE en bij het verzorgen van het i-Depot en of modeldepots