home

MERKRECHT

Uw merk is, mits op de juiste manier ingezet, één van de belangrijkste immateriële assets van uw organisatie, zo niet de belangrijkste. Kies voor merkenbureau Merkenbureau Markwise om uw merken te beschermen
Uw merk verdient de juiste bescherming. Die bescherming verkrijgt u uitsluitend door een merkregistratie. Als houder van dit zogeheten Intellectuele Eigendomsrecht (IE) in de vorm van een merkrecht, beschikt u over de enige wettelijke basis om merkenrechtelijk tegen merkinbreuk te kunnen optreden.

Zo is uw organisatie op IE gebied -vanuit defensief en/of offensief oogpunt- terdege voorbereid.
Hoe uw merk optimaal te beschermen ?

Lees meer

MODELRECHT

Over de vormgeving van de meeste voorwerpen is zorgvuldig nagedacht en het eindproduct is het resultaat van bepaalde keuzes die zijn gemaakt ten aanzien van materiaal, dimensies , kleur en lijnenspel. 

De ontwerpen zijn onderscheidend van anderen en het publiek zal -mede door deze vormgeving- eerder kiezen voor het ene dan voor het andere product. Dat is dan vaak een reden voor de concurrent om zijn product nagenoeg gelijkend vorm te geven. Daarbij kunnen grenzen overschreden worden en spreken we van namaak of modelinbreuk. Namaak tast uw omzet aan. Ook vanuit die optiek is de vormgeving waard om goed beschermd te worden.
Het specifieke Intellectuele Eigendoms (IE) -recht waarmee u uw vormgeving beschermd, is het Tekeningen- en Modellenrecht.

Hierna leest u meer, onder andere over welke vormgeving wel, en welke niet, onder modelbescherming valt en wanneer, hoe en hoelang uw model optimaal beschermd is.

Lees meer
MODELRECHT
Nieuws

Nieuws

Alles stroomt, niets is blijvend (Heraclitus)
Het recht, en dus ook ons vakgebied van het IE-recht, is steeds aan verandering onderhevig. Naast interpretatie van wet- en regelgeving verandert nationale IE wetgeving ook onder harmonisering van Europese regelgeving of via wijzigingen in andere internationale verdragen waarbij Nederland/ Benelux is aangesloten.

Markwise volgt die ontwikkelingen op de voet. In deze rubriek zult u regematig IE nieuws lezen waarop Markwise soms commentaar zal geven. Lees meer

Overig

Intellectueel Eigendomsrecht is een verzamelbegrip. Naast het merken- en modellenrecht omvat het bijvoorbeeld ook het handelsnaamrecht, het Auteursrecht, het Kwekersrecht en het Octrooirecht. Lees meer
Overig

Over MARKWISE

Markwise is een onafhankelijk internationaal georiënteerd merkenbureau, opgericht in 2006.

Achter Markwise opereert een jurist, BMM-gecertificeerd en erkend Europees merkengemachtigde, ingeschreven bij het Europese Bureau voor de Intellectuele Eigendom (EUIPO), met meer dan 30 jaar ervaring opgedaan in omgevingen van een octrooibureau, de FMCG industrie en ervaring opgedaan binnen een groot internationaal advocatenkantoor.

De dienstverlening richt zich -algemeen gezegd- op het deponeren van merken en modellen, advisering over Intellectuele Eigendomsrechten (IE -rechten) zoals merken- en modellenrecht, handelsnaamrecht, auteursrecht. Daarnaast schakelt u Markwise in om namens u op te treden in geval van bijv. merkinbreuk. Maar ook voor het opstellen en u adviseren over licentiecontracten. 

Lees meer