home

MERKRECHT

Uw merk is, mits op de juiste manier ingezet, één van de belangrijkste immateriële assets van uw organisatie, zo niet de belangrijkste. Kies voor merkenbureau Merkenbureau Markwise om uw merken te beschermen
Uw merk verdient de juiste bescherming. Die bescherming verkrijgt u uitsluitend door een merkregistratie. Als houder van dit zogeheten Intellectuele Eigendomsrecht (IE) in de vorm van een merkrecht, beschikt u over de enige wettelijke basis om merkenrechtelijk tegen merkinbreuk te kunnen optreden.

Zo is uw organisatie op IE gebied -vanuit defensief en/of offensief oogpunt- terdege voorbereid.
Hoe uw merk optimaal te beschermen ?