home
MODELRECHT

MODELRECHT

Over de vormgeving van de meeste voorwerpen is zorgvuldig nagedacht en het eindproduct is het resultaat van bepaalde keuzes die zijn gemaakt ten aanzien van materiaal, dimensies , kleur en lijnenspel. 

De ontwerpen zijn onderscheidend van anderen en het publiek zal -mede door deze vormgeving- eerder kiezen voor het ene dan voor het andere product. Dat is dan vaak een reden voor de concurrent om zijn product nagenoeg gelijkend vorm te geven. Daarbij kunnen grenzen overschreden worden en spreken we van namaak of modelinbreuk. Namaak tast uw omzet aan. Ook vanuit die optiek is de vormgeving waard om goed beschermd te worden.
Het specifieke Intellectuele Eigendoms (IE) -recht waarmee u uw vormgeving beschermd, is het Tekeningen- en Modellenrecht.

Hierna leest u meer, onder andere over welke vormgeving wel, en welke niet, onder modelbescherming valt en wanneer, hoe en hoelang uw model optimaal beschermd is.

Modellen

Een optimale modelbescherming verkrijgt u na registratie op grond van een tijdig ingediend modeldepot.
Ook al bestaat er -althans in de EU- een vangnet voor niet-geregistreerde modellen, geregistreerde modellen kennen belangrijke voordelen boven de niet-geregistreerde modellen.

De twee belangrijke voorwaarden om een rechtsgeldig modelregistratie te verkrijgen zijn Nieuwheid
en Eigen karakter. Of echter aan deze basisvoorwaarden is voldaan, wordt echter niet op voorhand bij depot van overheidswege beoordeeld.

Of aan beide voorwaarden is voldaan, blijkt vaak pas op het momnet dat een modelrecht bij modelinbreuk wordt ingeroepen.


Het standaard verweer van de wederpartij is naast het argument dat zijn model niet verwarrend gelijkend is met het ingeroepen modelrecht,  dat uw model de vereiste nieuwheid en het eigen kakakter mist. 

Nieuwheid ontbreekt indien u of derden het model (vóór het depot) niet openbaar maakte bijvoorbeeld door afbeeldingen in een tijdschrift of catalogus te plaatsen dan wel met het model fysiek op een beurs te tonen. Indien bewezen kan worden dat het publiek uit de relevante kringen kennis van het model kon nemen voor de depotdatum, dan geldt dat nieuwheid ontbreekt.

Eigen karakter wil zeggen dat het model op grond van de gemaakte keuzes van de vormgever zich onderscheidt van de bestaande modellen.


Hierna leest u meer onder andere over welke vormgeving wel, en welke niet, onder modelbescherming valt en wanneer, hoe en hoelang uw model optimaal beschermd is.

Onder een model wordt kort gezegd uiterlijke vormgeving begrepen in zowel 2D als 3D. 

Daarnaast geldt voor een rechtsgeldig model dat de vormgeving niet technisch mag zijn bepaald. Als geijkt voorbeeld wordt vaak een eierdoosje genoemd waarvan de contouren van het aantal eieren  in het doosje  technisch zijn bepaald. Die komen niet in anmerking voor modelbescherming. Is het doosje bijvoorbeeld van een nieuwe print voorzien en en heeft deze print een eigen karakter dan is de print als onderdeel van de vormgeving wel modelrechtelijk te beschermen.


Beschermingsduur
Een EU model kan max 25 jaar blijven bestaan Inschrijving vindt plaast voor 5 jaar. Voor afloop van de eerste periode kan de modelinschrijving nog max 4x vernieuwd worden, elke keer voor 5 jaar

Registratie
Een optimale modelbescherming verkrijgt u na registratie op grond van een tijdig ingediend modeldepot. Dat neemt niet weg dat er -althans in de EU- een vangnet voor niet-geregistreerde modellen bestaat. De bescherming voor geregistreerde modellen kennen echter belangrijke voordelen boven de bescherming op basis van niet-geregistreerde modellen.

Hierna leest u meer onder andere over welke vormgeving wel, en welke niet, onder modelbescherming valt en wanneer, hoe en hoelang uw model optimaal beschermd is.Onder een model wordt kort gezegd uiterlijke vormgeving begrepen zowel 2D als 3D. 


Hierna leest u meer onder andere over welke vormgeving wel, en welke niet, onder modelbescherming valt en wanneer, hoe en hoelang uw model optimaal beschermd is.