home
Overig

Overig

Intellectueel Eigendomsrecht is een verzamelbegrip. Naast het merken- en modellenrecht omvat het bijvoorbeeld ook het handelsnaamrecht, het Auteursrecht, het Kwekersrecht en het Octrooirecht.

Het kan zijn dat IE rechten elkaar overlappen danwel in elkaar overvloeien.
Zo kan een handelnaam een merk zijn vice versa en kan een vormmerk ook als model zijn beschermd, dat dan weer op haar beurt als werk onder het auteursrecht valt.
Het logo (merk) van een bedrijf is ontworpen en geldt in de meeste gevallen als "werk" waarmee het ook dan onder de bescherming van het auteursrecht valt maar als versiering 0f patroomn ook als model kan worden ingeschreven.


Het iDepot
Het iDepot is geen IE recht.
Het is een mogelijkheid om uw bewijsrechtelijke positie m.b.t. de aanspraak die u op een auteursrecht meent te hebben, te verstevigen. Een iDepot geeft namelijk -niets meer of minder- aan dat u,  op datum X , een idee of vormgeving Y heeft bedacht. 

Een andere manier -zij het duurder- om dit in een procedure te bewijzen is via een opgemaakte notariele akte.