home

ZOEKRESULTATEN

en (29)>

Benelux Merk

Benelux Merk

Een merk is een teken ter onderscheiding van waren en diensten.

Het merk heeft daarbij vele functies maar als de belangrijkste wordt wel de herkomstfunctie gezien en het is met name die functie die de wetgever met een registratie wil waarborgen. Lees meer

Model-algemeen

Modellen
Hieronder leest u antwoorden op de meest gestelde vragen over modelrecht 
Nieuwheid en eigen karakter van het model zijn twee belangrijke voorwaarden om een rechstgeldig model te hebben. Lees meer

Auteursrecht

Het Auteursrecht (of in het Engels: Copyright) is een recht dat zich over veel deelgebieden (letterkunde, wetenschap en kunst) uitstrekt 
Beschermd zijn steeds de "werken" van letterkunde wetenschap of kunst.

Auteursrecht is vormvrij dwz dat met het maken van een werk er automatisch auteursrecht is.
Er moet wel sprake zijn van een "werk". De wetgever stelt hiervoor 2 belangrijke eisen: 
oorspronkelijkheid en het persoonljk stempel van de maker 

Lees meer

Canada: Nieuwste lid van het Verdrag van Madrid

 Canada is op 20 maart 2019 officieel toegetreden tot het Verdrag van Madrid. 
Dit betekent dat het vanaf 17 juni 2019 mogelijk zal worden om via de route van de zogeheten Internationale Registratie (IR) merkbescherming voor Canada aan te vragen. Voordeel : Kostenbesparing  

Lees meer
Canada: Nieuwste lid van het Verdrag van Madrid

Europees Merk

De EU geldt -ook merkenrechtelijk- als één markt en als één land. Met één EU merkregistratie geldt dat uw merk in de gehele EU beschermd is.

Met een EU merkregistratie is uw merk weliswaar in de gehele EU gedekt, maar loopt u ook het risico uw merk in een keer te verliezen indien er een doorhaling volgt (bijv. wegens niet of onvoldoende gebruik) of verliest u het depot in de fase van aanvraag tot registratie, 

Lees meer

Benelux / Europees

Benelux. U kunt uw model beperkt tot de Benelux laten beschermen door een BX modeldepot. Echter de kosten voor een Europese modelregistratie zijn in verhouding gunstiger terwijl uw model dan gelijk binnen de gehele EU is beschermd. 
Hoe uw EU model optimaal te beschermen, overlegt u met de merken- en modellengemachtigde van Markwise. Lees meer

HANDELSNAAM

Een handelsnaam is een naam ter onderscheiding van een onderneming.

Dat is dan ook gelijk eeen belangrijk verschil met een merk, dat immers een teken is ter onderscheiding van waren en/of diensten.

Een handelsnaam en een merk kunnen in naamgeving samenvallen. Tussen de jurische bescherming van beide rechten bestaan wel belangrijke verschillen.

zie verder onder lees meer

Lees meer

TRADEMARK PACKAGE

Op 1 maart 2019 is het zogeheten Trademark Package (TP) in werking getreden.
Het betreft de invoering van Europese regelgeving ter harmonisatie waarbij ook  het Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom (BVIE) een aantal belangrijke wijzigingen heeft ondergaan.


Hieronder leest u de belangrijkste wijzigingen Lees meer

Over Markwise

Markwise is een onafhankelijk internationaal georiënteerd merkenbureau, opgericht in 2006.

Clienten waarderen de snelheid in communicatie en de afhandeling van verzoeken. Achter Markwise opereert een IE jurist, BMM-gecertificeerd en erkend Europese merkengemachtigde ingeschreven bij het Europese Bureau voor de Intellectuele Eigendom (EUIPO), met meer dan 30 jaar ervaring opgedaan in omgevingen van een octrooibureau, de FMCG industry en binnen een groot advocatenkantoor.


About Markwise


MARKWISE is an independent internationally orientated agency on Intellectual Property (IP). sited in the Netherlands. Markwise in-house attorney Peter MJ Salverda is far from new in the business. He has near 30 years of legal trademark experience, graduated from Tilburg University and is a certified BMM member and European trademark attorney registered with EUIPO (European Union Intellecual Property Office)  Markwise can act directly as your intermediary for filing Benelux trademarks and designs, Community Trade Marks (CTM's) & Designs and handle any arising prosecution issues. Markwise selling points are clearly its long time experience with IP law, especially trademark law, the personal attention and handling speed of its service, all against rather competitive fees.

Markwise operates worldwide in close cooperation with a carefully selected network of agencies. We are ready to take your instructions to file trademark applications worldwide and handle prosecution and legally act against trademark infringers together with a team of specialized lawyers.
Markwise is preferred IP counsel for Modint an association of Fashion Textile Carpet &Curtain manufacturers 

Markwise delivers a full range of services such as:

  • Trademark & design applications BX, EU and Worldwide  
  • Trademark and Design filing strategy
  • Trademark & trade name searches (in practically any country worldwide)
  • Trademark watch services
  • Portfolio management
  • Trademark audits
  • Trademark licensing
 
Europees Merk

Europees Merk

U kunt uw merk gelijk voor de gehele EU laten beschermen door het als als Europees merk te deponeren.


Markwise informeert u graag over de kosten en over de haken en ogen die voor een EU merk gelden Lees meer

Registratieproces

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Lees meer
Registratieproces
Internationaal

Internationaal

Een Internationaal model kan voor 1 of voor max 100 modellen worden aangevraagd.

Anders dan voor een EU model- behoeven deze modellen niet tot dezelfde productcategorie te behoren.
Dus het model voor een stoel, een fiets en een speelgoedpop kunnen in één depot aangevraagd worden.

De beschermingsduur
De beschermingsduur van een Internationale Registratie is in beginsel 5 jaar met de mogelijkheid van  2x verlenging van elk 5 jaar in totaal dus 15 jaar.
Echter indien u bij de Internationale Registratie een land aanwees waar er in totaal een langere beschermingsduur geldt ( bijv de EU waar een loopptijd van 5x 5 jaar geldt) dan kan de Internationale Registratie voor dat specifieke land of regio wel langer verlengd worden.

Lees meer

Spookfacturen


!!! PAS OP !!!  
Het kan zijn dat u in de dagen/weken na uw merkdepot, voor dit depot een factuur ontvangt die niet van uw eigen merkengemachtigde afkomstig is.
ADVIES : Niet betalen en desgewenst met Markwise of uw gemachtigde contact op nemen Lees meer

Internationaal Merk

Het indienen van een zogeheten verzoek tot Internationale Registratie (IR) is een van de mogelijkheden om uw merk buiten de Benelux te beschermen. 

Op basis van uw BX merk kan een IR aangevraagd worden waarbij er een of meerdere lidstaten aangewezen kunnen worden


Lees meer

Internationaal

Voor modelbescherming in of buiten de EU, kunt u ook voor een zogeheten Internationale Registratie kiezen. De Internationale Modelregistratie is geregeld in het Verdrag van Den Haag. Als Benelux ingezetene heeft u dan de keuze om een of meer van de in de bijgevoegde Pdf genoemde landen in uw modelaanvraag op te nemen. Anders dan voor de Internationale merkregistratie, is een Benelux basisrecht niet nodig. Lees meer

BREXIT en uw merken

Als de UK voor uw bedrijf een belangrijke markt is en u heeft uw merken/modellen in de UK uitsluitend beschermd via een EU registratie (of via een Internationale Registratie waarbij u de EU aanwees), wat zal er dan met die merkrechten gebeuren na de BREXIT?

Hieronder leest u er meer over.

Lees meer

De diensten

De dienstverlening richt zich -algemeen gezegd- op advisering over Intellectuele Eigendomsrechten (IE -rechten) zoals merken- en modellenrecht, handelsnaamrecht, auteursrecht, maar ook het opstellen en adviseren over licentiecontracten. Uiteraard handelt Markwise daarbij ook uw verzoeken tot depot/registratie van de genoemde IE rechten af.

Mocht u een IE studieochtend / -middag wensen voor uw marketing en sales mensen dan verzorgt Markwise dat graag bij u op locatie. (vraag naar de voorwaarden)

De diensten
Introductie

Introductie

Hieronder leest u antwoorden op de meest gestelde vragen over merken.
Voor meer specifieke informatie kunt u altijd op een van de betreffende blokken van de website kijken of vrijblijvend met Markwise contact opnemen.

Het registreren van merken verloopt in alle landen min of meer langs dezelfde lijnen .

depot -> ambtshalve toetsing --> bij acceptatie volgt Publicatie van het depot  - oppositiefase --> Registratie Lees meer

Spookfacturen


!!! PAS OP !!!  
Het kan zijn dat u in de dagen/weken na uw merkdepot, voor dit depot een factuur ontvangt die niet van uw eigen merkengemachtigde afkomstig is.
ADVIES : Niet betalen en desgewenst met Markwise of uw gemachtigde contact op nemen Lees meer

MERKRECHT

Uw merk is, mits op de juiste manier ingezet, één van de belangrijkste immateriële assets van uw organisatie, zo niet de belangrijkste.
Uw merk verdient daarom de juiste bescherming. Die bescherming verkrijgt u door een merkregistratie. Als houder van dit zogeheten Intellectuele Eigendomsrecht (IE) in de vorm van een merkrecht, beschikt u over de enige wettelijke basis merkenrechtelijk om tegen merkinbreuk te kunnen optreden. 

Zo is uw organisatie op IE gebied -vanuit defensief en/of offensief oogpunt- terdege voorbereid.
Hoe uw merk optimaal te beschermen ? 

Lees meer

Merkbewaking

Met een Merkbewakingsabonnement verkrijgt u tijdig inzage wie, wanneer en in welk land, welk merk deponeerde voor welke waren en diensten. 

Verder leest u in het zogeheten bewakingsbericht tot wanneer u tegen dat gerapporteerde merk oppositie kunt indienen (bezwaar maken). Door tijdig oppositie in te dienen kunt u de registratie van een inbreukmakend merk pogen te voorkomen.


Lees meer
Merkbewaking

Licenties

Een licentie is een toestemming van een rechthebbende aan een ander om dat recht te mogen gebruiken, gedurende een bepaalde periode, in een bepaald gebied voor bepaalde zaken, al of niet tegen een vergoeding (royalty) 

Deze afspraken legt u voorkeur schriftelijk in een licentieovereenkomst vast. Uiteraard is het op voorhand onmogelijk om in een overeenkomst te anticiperenom op alle omstandigheden  maar het onderling regelen en vastleggen van de belangrijkste afspraken is zeker mogelijk en aan te raden.

Beperkingen in een licentieovereenkomst kunnen het mededigingsrecht raken en de overeenkomst verdient dan ook vanuit die optiek aandacht.

Markwise is u graag van dienst en denkt met u mee bij het opstellen van licentieovereenkomsten. MODELRECHT

Over de vormgeving van de meeste voorwerpen is zorgvuldig nagedacht en het eindproduct is het resultaat van bepaalde keuzes die zijn gemaakt ten aanzien van materiaal, dimensies , kleur en lijnenspel. 

De ontwerpen zijn onderscheidend van anderen en het publiek zal -mede door deze vormgeving- eerder kiezen voor het ene dan voor het andere product. Dat is dan vaak een reden voor de concurrent om zijn product nagenoeg gelijkend vorm te geven. Daarbij kunnen grenzen overschreden worden en spreken we van namaak of modelinbreuk. Namaak tast uw omzet aan. Ook vanuit die optiek is de vormgeving waard om goed beschermd te worden.
Het specifieke Intellectuele Eigendoms (IE) -recht waarmee u uw vormgeving beschermd, is het Tekeningen- en Modellenrecht.

Hierna leest u meer, onder andere over welke vormgeving wel, en welke niet, onder modelbescherming valt en wanneer, hoe en hoelang uw model optimaal beschermd is.

Lees meer
MODELRECHT
Merkonderzoek

Merkonderzoek

In een merkonderzoek wordt de beschikbaarheid van uw merk onderzocht. 
Er wordt nagegaan of "uw" woordmerk of het beeldmerk (logo) reeds als identiek of overeenstemmend merk door een ander als merk is ingeschreven, voor waren of diensten waarvoor ook u het merk wil laten registreren en wil gaan gebruiken. 
*Neem contact met Markwise op over een zinvolle merkonderzoeks-tactiek en de bijbehorende kosten* 


Lees meer

Ondernemersdag, Almere

Op dinsdag  26 maart van 17-30 - 21:45 vindt op het gemeentehuis Almere een voorlichtingsdag en netwerkevent plaats, speciaal voor startende en recent gestarte ondernemers. Merkenbureau Markwise zal hier aanwezig zijn onder meer om ondernemers vrijblijvend over merkbescherming te infomeren.

Lees meer
Ondernemersdag, Almere
Overig

Overig

Intellectueel Eigendomsrecht is een verzamelbegrip. Naast het merken- en modellenrecht omvat het bijvoorbeeld ook het handelsnaamrecht, het Auteursrecht, het Kwekersrecht en het Octrooirecht. Lees meer

Nieuws

Alles stroomt, niets is blijvend (Heraclitus)
Het recht, en dus ook ons vakgebied van het IE-recht, is steeds aan verandering onderhevig. Naast interpretatie van wet- en regelgeving verandert nationale IE wetgeving ook onder harmonisering van Europese regelgeving of via wijzigingen in andere internationale verdragen waarbij Nederland/ Benelux is aangesloten.

Markwise volgt die ontwikkelingen op de voet. In deze rubriek zult u regematig IE nieuws lezen waarop Markwise soms commentaar zal geven. Lees meer
Nieuws

Over MARKWISE

Markwise is een onafhankelijk internationaal georiënteerd merkenbureau, opgericht in 2006.

Achter Markwise opereert een jurist, BMM-gecertificeerd en erkend Europees merkengemachtigde, ingeschreven bij het Europese Bureau voor de Intellectuele Eigendom (EUIPO), met meer dan 30 jaar ervaring opgedaan in omgevingen van een octrooibureau, de FMCG industrie en ervaring opgedaan binnen een groot internationaal advocatenkantoor.

De dienstverlening richt zich -algemeen gezegd- op het deponeren van merken en modellen, advisering over Intellectuele Eigendomsrechten (IE -rechten) zoals merken- en modellenrecht, handelsnaamrecht, auteursrecht. Daarnaast schakelt u Markwise in om namens u op te treden in geval van bijv. merkinbreuk. Maar ook voor het opstellen en u adviseren over licentiecontracten. 

Lees meer